2010. március 10., szerda

Mikszáth és Orosháza (3.)

Ez már a harmadik kis írás a kutatási folyamatban, melyben azt szeretném kideríteni, hogy 1881. augusztusának végén Orosházán mit ebédelt és vacsorázott Mikszáth Kálmán. Hiszen azt már teljes bizonyossággal állíthatom, hogy az ifjú zsurnaliszta Veres József evangélikus paphoz kopogtatott be azon a napon, bár ő sem volt számára ismerős, de azt gyakorlatból tudom, hogy egy településen a tájékozódási irányt mindig a templom tornya adta, s a templom közelében lakott a pap, aki mindent tudott. Ezt követhette Mikszáth is, s a Szegedről érkező ifjú író az állomásról az evangélikus templom felé vette az útját, Talán a mai Thék Endre utcán jött végig, de az is lehetséges, hogy az állomástól a templom felé vezető Pesti utcán ( ma Kossuth utca)sétálhatott végig. Talán érdemes elolvasni Mikszáth tárcáját is, ami  a Pesti Hírlapban jelent meg.
Mikszáth orosházi látogatása alkalmából írta az alábbi tárcát. Ez egyik kiindulási pontunk a kérdés kiderítésében. No és persze ott van, hogy mit is főzhettek a vendégnek, aki ínyenc, s szereti a vidéki ételeket.

Mikszáth Kálmán: A "Gyopáros"
A fürdőévad vége felé, mikor már mindenki megírta a maga fürdőtárcáját, ki Tátrafüredről, ki Mahádiáról, ki Marienbadból és Ischlből, ahol a királyi család tagjai is időztek az idén, midőn leírtak és észrevettek mindent a legapróbb részletekig, hogy milyen alázatos, hajlékony és nevetséges volt  Nathalie, miért van vérpiros bélés az  Erzsébet királyné napernyőin, szabad legyen nekem most, mikor már senkinek semmi mondanivalója, előjönni a magam fürdőjével, a " Gyopárossal", amelyhez fogható, eredeti fürdő nincs több a civilizált világrészben.
Á, bizony, a Gyopáros! Nincsen ám ott sem liget, sem erdő, sem fényes rezidenciák. A "kurszalon"-ban, mely maga a szép terrmészet, szöcskék ugrándoznak nagy kedvteléssel, mindenféle muzsika nélkül.
Nyári kóborlásaim alkalmával életemben először vetődtem Orosházára, ahol én egy lelket sem ismerek, kivéve az orosházi kovácsot a népdalból, akire a patkó felverését bizza a szerelmes legény.
No, de magyar helyen könnyen ismerős lesz a magyar ember. Egy délután már otthon éreztem magam az úgyis csekély számú inteligencia közt.Mert bármi csekély is, nem hagy fenn semmi kivánnivalót. Vagy tíz gyönyörű úrilány volt a társaságban, hol a délutáni feketémet ittam.
Mondták, hogy mind itt van, mindössze a doktornak van még otthon egy beteges kisasszonya. De biz én már nem voltam kíváncsi többre. Úgy tetszett, hogy ezeken kívül nincs is több leány a világon.
Valaki azt indítványozta estefelé, hogy menjünk fürödni.
- De hová? - kérdem mosolyogva.
- Hová? hát a Gyopárosba.
- Micsoda az a Gyopáros?
- A mi fürdönk!
- Az Önök fürdője? No, arra kíváncsi vagyok.
Kocsikra, hintókra ültünk (kinek hogy telt), s az egész társaság denikve a Gyopáros felé tartott.
- És fürödni fogunk ott? - kérdém a lelkésztől, akivel egy kocsiban ültünk.
- Természetesen: Mindennap fürdünk. A hölgyek már délután úgy csinálnak toalettet.
- Hogyan a hölgyek is fürödni fognak?
- Mindenesetre.
- De hiszen könnyebb volna nekik ott venni fel az úszóruhát.
- Hol?
- Hát az öltöző kabinokban!
- Vannak is ott öltöző kabinok!
- Hát hol vetkőznek le, és hol öltöznek fel?
- Ej, édes istenem...hát a gyepen, uram...a gyepen.
- Lehetetlen! A szemünk láttára?
- Igen a szemünk láttára.
- Tiszteletes uram, ön tréfál...
- Szavamra mondom... hiszen meg fog győzödni róla!
- Majdnem hihetetlen. És ezek a gyönyörű teremtések, ezek az angyalok fognak ott levetközni? Ez a junói alak, az Ilonka...vagy Erzsike. Nem, uram ilyen nem lehetséges...
Útitársam mosolygott, én pedig alig vártam, hogy Gyopároshoz érjünk. Egy jókora tó az, körülbelül kétszer akkora, mint a városligeti. Kietlen homoksivatagnak zavaros kék szeme.
De az óriás  ez egyetlen szeme is rút, mintha szemöldöke hiányzanék, hogy nincs körüle egyetlen bokor sem.
De azért nem kell lebecsmérelni, mert  huszonötezer lakosnak a fürdője az, talán a legnépesebb Európában. Kultúrának, emberi kéz dirigálásának semmi nyoma azon módon van, mint ahogy az isten odacseppentette.
A partokon nagy néptömeg hullámzik, ki öltözik, ki vetkőzik, benn a tóban rajként sürögnek, úszkálnak, evickélnek az emberek, nők, férfiak vegyesen, az előkelő úrnő a béna koldus mellett, a sugár szép leány derékig meztelen imádójával diskurálnak, s kergetik egymást dévajul, pajkosan, szeliden kétfelé hasadnak előpttük a habok.
- Soha még ilyen világot! - mondánm önkénytlenenül.
- Hja, a szegény emberek vízzel főznek - felelte a tiszteletes úr - nekünk ez a fürdő is áldás.
- De az erkölcs ellensége!...
- Az egészség fenntartása az első kötelesség, uram.
( Miért nincs ez Budapesten gondolám magamban, mekkora cikket lehetne penderíteni Thaisz Lexi ellen, hogy megengedi!)
De e pillanatbaqn még a gondolatom is , megállt. Két bájos ismerősném leszállván a kocsiról a tó északi részén egy-egy gyepes helyen lekuporodtak, s elkezdték cipőcskéiket kifűzőgetni. Megszüntem lélegezni is. Alig volt időm az egyik szememmel (pedig keresztbenéző vagyok) egy tekintetet vetni a közönségre, ha vajon így nézi az is? Nem a!
Észre sem látszottak venni a tündéri jelenetet.
A legnagyobb keccsel húzták le a cipőiket, a kalap már előbb  le volt téve a pázsitra. Most a fűződerekat gombolták ki; aztán a sudár derék körül mozogtak azon tündérujjacskák;  nyilván a szoknyákat eresztik meg rendre...
Szemem elhomályosult egy pillanatra, de mire ismét odatekintettem, már csak a kék selyem szoknyácskák virítottak a gyepen - üresen ; a két vizitündér már ott úszkált a habok között,  Neptun kacérkodott velük.
Csak néha-néha láttam őket, amint felálltak az övig érő vízben, vékony úszóingeik odatapadtak a gyönyörű idomokhoz. Szemkápráztató látvány volt. Aphrodité nézhetett ki úgy, mikor a hullámokból kikelt!
Hüm! Ezek tehát még otthon vették fel az úszó öltönyt?
Persze, persze! Így aztán nem igen láthat az ember nagyon sokat. Hanem csak türelem, majd ha kijönnek a vízből, akkor csak le kell vetniük ezt a vizes ruhát is. Az lesz csak spektakulum.
De bizony csalódtam; mert biz' mikor abból kiszálltak egyenként, még féllábuk a parton sem volt, egy öregasszony burnuszt vetett rájuk, s ugyanabban a percben, mint varázsütésre lehullott a nedves lepel - a burnusz alatt.
Soha még ilyen gyorsaságot és művészetet, mint aminőt a vetkőzésben és öltözésben kifejtenek! Az ügyesség jobban megvédi őket a kandis szemek elöl, mint a négy fal, mert ott van legalább kulcslyuk...
Hiába a kénytelenség a legnagyobb mester és a legjobb tanító. Sokáig elmélkedtem e dolgok fölött, még este benn a vacsoránál. Sőt, midőn az indóháznál elbúcsúztam a lelkésztől, meg nem állhattam, hogy egy kérdést ne intézzek hozzá.
- Ugyan mondja meg tiszteletes uram - de lelkére - hány törvénytelen gyerek van itt aztán évenkint?
- Az nálunk nagy ritkaság! Minden évben egy eset, ha előfordul...
- A közös fürdés dacára is?
- Sőt három év is elmúlik...
- Aláz' szolgája. Akkor nem ér hát egy ütet taplót sem az emberi kombináció!
(1881)

Nincsenek megjegyzések: